לרגעי חוויה. לעבודה אישית. להעצמה וגיבוש הדימוי העצמי. לעבודה טיפולית. למעגלים ולמפגשים קבוצתיים

"רבות בנות עשו חייל ואת עלית על כולנה"

לאפשר לכל נערה למצוא את המיוחד שבה