קלפי חוויה לשיח אמהות ובנות

קלפי חכמת בנות - אמהות ובנות

שלב ראשון - מילות פתיחה
אנחנו - בנות, נערות ונשים - כולנו חלק משרשרת ארוכה של נשים. שרשרת של דורות שתחילתה בנשים הקדומות במקרא, והעוצמה והחכמה שלהן מצויה גם בנו.

שלב שני - דמיון מודרך
נעצום עיניים. ננשום עמוק. נדמיין את נשות המקרא מטיילות בינינו. שולחות לנו עיגולים של אור. אור צהוב לאהבה. אור סגול לחכמה. אור כתום לשמחה. אור אדום ליצירתיות. ועוד ועוד. האור מקיף כל אם ובת. מאיר. מקרב. מעורר סקרנות לפגוש אותן. להכיר אותן. לקבל מהן השראה. לאט נפקח עיניים.

שלב שלישי - בחירת דמות מקראית
המנחה מניחה שקיות. בכל שקית שני קלפים של אותה דמות. כל אם ובת בוחרות שקית. מתבוננות בקלפים ומשתפות זו את זו בתובנות.

 

המנחה מוסיפה לכל זוג שתי גלויות מתאימות. בהשראת הדמות, המסרים והסיפורים מנחה אותן לשקף עוצמות, כישרונות וכוחות שהן רואות זו בזו.
לשתף במחשבות שעולות ובסיפורים אישיים.

שלב רביעי - סבב שיתוף
האם והבת משתפות את הקבוצה במסרים שקיבלו,
בחוויות ובתובנות שלהן.
משתפות כפי רצונן.

שלב חמישי – מילות סיכום
נעצום עיניים. נדמיין את נשות המקרא מקיפות אותנו. מברכות אותנו. מעוררות בכל אחת את העוצמה והחכמה שהיא צריכה. נודה להן.
נשלח ברכה זו לזו. נאחל לעצמנו שכל מה שאנחנו מבקשות יתגשם לטובה.

לשחק עם הקלפים